Skip to main content

Segítő beszélgetések integrál tanácsadóként

3 éve minden második hétvégémet tanteremben töltöttem. Ez felnőttként nem egyszerű, de hálás vagyok magamnak, hogy kitartottam és végigcsináltam. Elvégeztem az Integrál pszichológia szakot, ami a már 5 éve tartó,  emberek fejlesztésére, önismeretre feltett második karrierem következő mérföldköve volt a „professional certified coach” nemzetközi akreditáció után. Egy közgazdász és egy szervezet-szociológus diploma után úgy döntöttem, hogy a pszichológiát egy gyakorlat orientált képzésben fogom megtanulni. Jó döntésnek bizonyult az Integrál Akadémia. Nagyon alapos, átfogó, az integrál keretrendszernek köszönhetően jól strukturált elméleti tudást kaptam pszichológia elméletből, és a 3 éves folyamatos önismereti és terápiás kommunikáció képzésen kézzelfogható, gyakorlati tudást kaptam a kliensezéshez. 

Mit az integrál pszichológia?

Az integrál személet lényege, hogy számos vonatkozásban integrálta az emberiség pszichológiában, filozófiában, spiritualitásban felhalmozott tudását. Ken Wilber, amerikai filózófus-pszichológus integrálni tudta egyrészt időben az ősi és a modern, posztmodern korokat, másrészt térben a nyugati és keleti tanításokat, harmadrészt a tudományt és spiritualitást, negyedrészt a pszichológiai irányzatokat.
Az integrál pszichológia alapja a transzperszonális szemlélet. Az emberre, mint spirituális lényre tekintünk. Integrálunk valamennyi eddig megalkotott nyugati pszichológiai ismeretet és irányzatot (melyek főként az ego kialakulásával, működésével, fejlesztésével kapcsolatosak), ugyanakkor a spirituális világhagyományok ismereteit is használjuk (amelyek az ego meghaladásával a spirituális én újra felfedezésével foglalkoznak). Az integrál irányzat egy teljes spektrumú emberképet, már-már globális pszichológiát kínál számunkra.Integrál tanácsadóként segítő beszélgetéseket folyatatunk. Az üléseken integrál tanácsadóként főként humanisztikus módszereket alkalmazva illetve különböző integrál tanácsadói ismeretek, módszerek, és a különböző spirituális hagyományok igényes és egyedi kombinációjának valamelyikével dolgozunk.

Az integrál tanácsadó segítségével:– Térképet kapsz Önmagad megismeréséhez
– Ráláthatsz a csak Rád jellemző egyéni minőségeidre, amelyet közben megélhetsz, kifejezhetsz, egyszóval megtapasztalhatod önmagad
– Meghozhatod saját döntéseidet, felelősséget vállalhatsz az életedért
– Ráláthatsz az elakadások okára, saját személyiséged  mozgatórugóira
– Relaxációt és stresszkezelési technikákat sajátíthatsz el

Módszerek, amelyeket saját élményből is ismerek:

 • Kognitív módszerek
 • NLP alapú technikák
 • Rogersi személyközpontú segítő beszélgetés
 • Kapcsolatdinamikai modelleken alapuló kognitív módszerek
 • Spirituális hagyományok ismeretei
 • Relaxációs technikák
 • Integrál pszichológia: fókusz,  pszichodramatikus elemek, body work elemek
 • Pszichodráma (120 óra)
 • Bodywork (120 óra)
 • Családállítás (120 óra)
 • TheWork – Byron Katie 4 kérdéses módszere
Az integrált nézőpont lehetővé teszi, hogy adott helyzetben, adott területen a valóság valamennyi fontos aspektusát figyelembe vegyük. Segít eligazodni a komplex és gyorsan változó világunkban, valamint segít az önismeret mélyebb fokára jutni, mely felgyorsítja személyes növekedésünket.
Találtam egy jó írást arról, mit tanultunk, amikor integrál pszichológiát tanultunk.

A CIKK:

Írta: dr.Joó Antal

A „pszicho” szakmák közül többnyire tudjuk ki a pszichológus, a pszichiáter, a pszichoterapeuta, de hogy ki az integrál tanácsadó, az kevéssé ismert, hiszen egy meglehetősen új szakmáról, képesítésről van szó. Ez a képzés 2006-ban indult el,  világelsőként két amerikai egyetemen és a magyarországi MONÁSZ Felnőttoktatási Intézetben. A hat féléves kurzust Gánti Bence az Integrál Akadémia alapítója, 2011-ben akreditáltatta. Az első  akkreditált  Integrál Pszichológia képzésen résztvevő végzős évfolyam 2014 júniusában fejezte be tanulmányait. Ekkor kilenc hallgató kapott integrál tanácsadó képesítést.

Ki az integrál tanácsadó és mire jogosít az integrál tanácsadó képesítés?

Egy mondatban: Az integrál tanácsadó olyan mentálhigéniás, alternatív segítő szakember, aki a wilberi integrál pszichológia rendszerét megismerte és segítő tevékenységében azt alkalmazni képes. Kompetenciája az önismeretük, személyiségük, spiritualitásuk kiteljesedésére törekvő felnőttek integrál szemléletű életviteli, életmódbeli tanácsadására, segítésére terjed ki. (Programakkreditációs lajstromszám: PL-5973)

Több mondatban: Az integrál tanácsadó olyan mentálhigéniás, alternatív segítő szakember, aki wilberi integrál szemléletű elméleti képzést kap a nyugati pszichológiai iskolákból, pszichoterápiás eljárásokról és a spirituális irányzatokból. Gyakorlati képzése kiterjed a tiszta és terápiás kommunikációra, terápiás, segítő beszélgetésre, saját klienssel való munkára, annak szupervizióban történő feldolgozására. Részt vesz legalább háromféle (családállítás, bodywork, pszichodráma, gestalt) technikán alapuló sajátélményű önismereti és személyiségfejlesztő csoportban és a három év folyamán legalább egy alkalommal minimum 10 napos meditációs elvonuláson. Mindezen elméleti és gyakorlati képzést követően saját témában elkészíti és megvédi integrál szemléletű szakdolgozatát és vizsgát tesz a három éves elméleti és gyakorlati képzés ismeretanyagából. Ezen ismeretek birtokában képes a wilberi integrál pszichológia rendszerét alkalmazva segítő tevékenységet végezni. Kompetenciája az önismeretük, személyiségük, spiritualitásuk kiteljesedésére törekvő felnőttek integrál szemléletű életviteli, életmódbeli tanácsadására, segítésére terjed ki.

Milyen képzést kapnak az integrál tanácsadók?

Újszerűsége és ismeretlensége okán az integrál tanácsadó képesítés bemutatása legegyszerűbben úgy végezhető el, ha legalább felsorolás jelleggel megemlítjük azokat a területeket, melyben az integrál tanácsadók képződnek.

Az integrál személet lényege, hogy számos vonatkozásban integrálta az emberiség pszichológiában, filozófiában, spiritualitásban felhalmozott tudását. Ken Wilber, amerikai filózófus-pszichológus integrálni tudta egyrészt időben az ősi és a modern, posztmodern korokat, másrészt térben a nyugati és keleti tanításokat, harmadrészt a tudományt és spiritualitást, negyedrészt a pszichológiai irányzatokat.

Elméleti képzés:
Az integrál pszichológia öt ága

• A holonok és a négy kvadráns
o BF – bal felső: egyéni belső (egyéni megélés, szubjektív), ÉN
o BA – bal alsó: kollektív belső (kultúra, interszubjektív), MI
o JF – jobb felső: egyéni külső (viselkedés) objektív, AZ
o JA – jobb alsó: kollektív külső (társadalom, interobjektív), AZOK

• A tudatfejlődés szintjei (fejlődéslélektan, W=wilberi szintek)
o W  0. szint (Prenatális és perinatális, magzatkor)
o W  1. szint (Szenzoros-fizikai, csecsemőkor 0-1 év)
o W  2. szint (Fantazmikus-érzelmi, kisgyermekkor 1-3 év)
o W  3. szint (Leképező elme, óvodáskor 3-6 év)
o W  4. szint (Szerep-szabály elme, kisiskoláskor 6-12 év)
o W  5. szint (Racionális elme, serdülőkor 12- év)
o W  6. szint (Integrált elme, kentaur, víziólogika)
o W  7. szint (Okkult, pszichikus)
o W  8. szint (Szubtilis)
o W  9. szint (Kauzális)
o W10. szint (Nonduális)

• A tudatfejlődés sávjai (lelki fejlődés területei)
o Tudatfejlődés (Wilber)
o Perszonalitás (Wilber)
o Szükségletek (Maslow)
o Kognitív (Piaget)
o Erkölcs (Kohlberg)
o Konvencionalitás (Kohlberg)
o Világnézet (Gebser, Wilber)
o Spiritualitás (Gánti-Wilber, Gebser, Beck-Cowan)
o Értékrend/Spiráldinamika (Beck-Cowan)
o Egofejlődés ( S. Cook-Greuter)
o Self/identitás/énfejlődés (Mahler. M.Klein, Kernberg, Stern, E.Erikson)
o Énérzet (Wilber)
o Pszichoszexuális (Freud)
o Párkapcsolat (Deida)
o Emberi kapcsolat (Honti)
o Elhárító mechanizmus (Freud, Vaillant, Wilber, Kernberg)
o Hit (Fowler)
o Esztétika (Housesn)

• A tudat állapotai (normál, módosult, transz, meditáció, patológia)
o Éber
o Álom
o Mélyalvás
o Turiya

• A tudattípusai (személyiség és karaktertípusok)
o Hippokratesz-Galenosz
o Kretcshmer alkati típustan
o Pavlov idegrendszeri típustan
o Jungi személyiség típustan
o Eysenck vonáselmélete
o Jaensch személyiség típustan
o Enneagram

Pszichológiai irányzatok:
• mélylélektan, pszichoanalízis és analitikus pszichológia (Freud, Adler, Frankl, Jung, Erikson)
• viselkedéslélektan/behaviorizmus (Pavlov, Watson, Skinner)
• kognitív pszichológia (Beck, Ellis, Piaget)
• humanisztikus pszichológia (Maslow, Rogers)
• egzisztencialista pszichológia (May, Frankl, Yalom)
• transzperszonális pszichológia (Jung, Tart, Assagioli, Walsh, Vaughan, Grof)
• integrál pszichológia (Wilber)

Egyéb önálló pszichológiai területek, pszichoterápiás módszerek:
• pre- és perinatális pszichológia
• családterápia (Bateson, Satir)
• Gestalt terápia (Perls)
• családállítás (Helinger)
• pszichodráma (Moreno)
• NLP= Neoro Lingvisztikus Programozás (Bandler)
• KIP = katathym imaginatív pszichoterápia (Leuner)
• TA= tranzakcióanalízis (Berne)
• módosult tudatállapotok, klasszikus hipnózis, ericsoni hipnózis, meditáció, transz,

Az egyes pszichológia irányzatok, módszerek mögötti emberképek megismerése. A mélylélektan, viselkedés lélektan és kognitív pszichológia a betegből normálissá, a humanisztikus és egzisztencialista pszichológia a normálisból a kiteljesedett személyiséggé, a transzperszonális pszichológia a normálisból a spirituálisan kiteljesedetté, míg az integrál pszichológia a teljes spektrumot átfogó betegből a személyiségében és spirituálisan kiteljesedetté válásra fokuszál.

A terápiás szakmák meghatározása, feladatuk, hatáskörük:
• pszichológus
• klinikai szakpszichológus
• pszichoterapeuta
• neurológus
• pszichiáter
• alternatív segítők

Agy és idegrendszer:

Pszichopatólógia:
• Normalitás, intelligencia
• pszichózis – személyiségzavar – neurózis – normalitás – önmegvalósítás – megvilágosodás
• Mentális betegségek osztályozása (BNO, DSM)
• Organikus zavarok (delírium, demencia, Alzheimer, Pick, Creutzfeldt-Kakob, Sclerosis multiplex)
• Elmebetegségek (skrizofénia, paranoia, pszichózis)
• Szorongás (neurotikus, generalizált, pánik, fóbia)
• Szomatoform zavarok (hisztéria, hipochondria, diszmorfia)
• Disszociatív zavarok (amnézia, fuga, identitás zavar, deperszonalizációs zavar)
• Pszichoszomatikus zavarok (légzőszervi, szív-és érrendszeri, gasztrointesztinális, bőr, fejfájás, támasztó és mozgatószervi, Hamer rendszer)
• Stressz, coping, krízis
• Altruizmus, Hefler-szindroma, Burn-out
• Válás, öregedés, halál, haldoklás, gyász, öngyilkosság
• Szexuális zavarok (működés-és funkció, identitás, preferencia, fejlődés)
• Alvás zavarok (inszomnia, hiperszomnia, paraszomnia)
• Étkezési zavarok (anorexia, bulimia, obesitas)
• Koros szokások és impulzus-kontroll zavarok (játékszenvedély, pyrománia, kleptománia, trichotillománia, kényszeres vásárlás, munkafüggőség, drogfüggőség)
• Hangulatzavarok (disztímia, ciklotímia, mánia, depresszió, bipoláris,)
• Személyiségzavarok (A-klaszter: paranoid, skizoid, skizotíp, B-klaszter:pszichopata, boderline, hisztrionikus, nárcisztikus, C-klaszter:kényszeres, elkerülő, dependens)

Integrál ökológia (természet, Természet, TERMÉSZET, fizioszféra, bioszféra, núszféra, teoszféra)
Spirituális földrajz és kulturantropológia (kultúra, multikulturalizmus, akulturáció, enkulturáció, globális kultúra, kultúra ütközés, kulturális antropológia)
Spirituális irányzatok (külső és belső spiritualitás):

•Kereszténység – keresztény misztika (esszénus, mani)
•Buddhizmus (theravda, mahajana, vajrajana, tibeti, zen, csan)
•Hinduizmus – jóga
•Judaizmus – kabbala
•Iszlám – szúfizmus (bektashi, mevlana, zikr, qawali)
•Sámánizmus (afrika, ausztrália és óceánia, eurázsia, észak- és dél-amerikai indiánok)

Önálló spirituális tanítók: Steiner, Aurobindo, Osho, Ramana

Parapszichológiai jelenségek: a telepátia (gondolatátvitel); prekogníció (jövőbelátás); tisztánlátás (információt szerezni távoli helyekről, emberekről); pszichokinézis (tudattal mozgatni tárgyakat); Stigma, spontán gyógyulás élménye, testen kívüliség élménye stb.
Bioenergetikai érzékenység: auralátás, csakraérzékelés, radiesztézia, chi vezette harcművészetek (thai-chi, chikung, kundalini jóga)
A sorsszerűség érzésével kapcsolatos jelenségek: szinkronicitás élmények, nem véletlen véletlenek, áramlással haladás.
Az erők intuitív olvasása szimbólumrendszerekkel: asztrológia, Ji-ching, Tarot
Mágia: események befolyásolása szimbólumokkal történő manipulálással, pl. Tibeti mágia, afrikai-voodo, sámánaktusok.
Ufó élmények
Szubtilis fény-és hangélmények: színes fényélmények, fehér isteni fényélmény, spirituális hanghallások pl. szférák zenéje, OM.
Szellemlényekkel való találkozás: Mária-jelenés, állatszellemek, indián látomáskeresés, sámánrévülés, Istenekkel, archetipikus formákkal való találkozás.
Szellemi látomás, médiumlátás: előző életek látása, más dimenziók látása, halál közeli élmények, tudatos álom, bardo élmények.

Gyakorlati képzés:
• többféle technikán (családállítás, pszichodráma, gestalt, bodywork) alapuló sajátélményű önismereti és személyiségfejlesztő csoportozás (3 év)
• tiszta és terápiás kommunikáció gyakorlása (két év)
• terápiás, segítő beszélgetés technikájának elsajátítása és gyakorlása (két év)
• saját klienssel végzett munka és annak szupervízióban való bemutatása, feldolgozása (minimum 5 alkalom)
• a három év során legalább egy 10 napos meditációs elvonulás (vipassana, zen, keresztény misztika, stb.)